TOP

Adam Wilkoszarski

Adam Wilkoszarski

A few days into my trip around Scandinavia I realised that a roll of film in my camera was endless. The winding mechanism had stopped working, which resulted in the doldrums and repeated attempts to load a film into the camera. For that reason, my two-week photographic trip produced only 4 rolls of film with overlapping frames and burns.

I took some of them at the beach resort in Molde with south-west Norwegian fiords in the background. A bunch of mates, almost like in Stranger Things, entertains diving from the cliff.

Adam Wilkoszarski (1986) – Documentary photographer. A graduate of Photography at Univeristy of Arts in Poznań. Interested in people and their impact on surrounding space.

Po kilku dniach w podróży po Skandynawii zorientowałem się, że mam w aparacie niekończącą się rolkę filmu. Mechanizm przewijania odmówił posłuszeństwa, czego rezultatem była drobna depresja oraz codzienne próby skutecznego załadowania kliszy. W rezultacie dwutygodniowy wyjazd fotograficzny zaowocował jedynie 4 rolkami filmu z nakładającymi się klatkami i przepaleniami.

Jedną z nich naświetliłem na kąpielisku w Molde położonym na tle południowo-zachodnich fiordów Norwegii. Paczka kolegów, niczym ze Stranger things, obserwowała skoki do wody.

Adam Wilkoszarski (1986) – fotograf dokumentalista. Absolwent Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Interesuje się funkcjonowaniem człowieka w otaczającej go przestrzeni oraz jego wpływem na tę przestrzeń.

adamwilkoszarski.com