TOP

Alec Soth

Linda. St. Paul, Minnesota.1997 – by Alec Soth

As time went on, I became uncomfortable with the idea of turning her battle into my project. I also feared that the only natural ending to this work was death. So I quit taking those pictures.

In the mid-90’s, my wife and I lived with her mom Linda. It’s probably unusual to enjoy living with your mother-in- law, but Linda was the warmest and most accepting person I’ve ever met. She genuinely liked everything about me. She even liked my paintings (that’s one of mine on the wall behind her.)

I loved and accepted Linda too, but I had a hard time coming to terms with her diagnosis of breast cancer. My way of processing life is from a distance – usually behind the lens of a camera – so I started taking pictures. But as time went on, I became uncomfortable with the idea of turning her battle into my project. I also feared that the only natural ending to this work was death. So I quit taking those pictures.

Five years later I was working on my project Sleeping by the Mississippi. I’d won a big grant and my employer allowed me to take two months off from work. Just as I was about to leave on my largest trip along the Mississippi, Linda became terminally ill. She told us she wanted to die somewhere warm, so we flew to Florida and spent the next month by her side.

After she died, I only had a couple weeks left of my time off from work. I felt selfish using it to take pictures, but my wife said I should hit the road. Those weeks were the most magical of my life. I was fearless; able to go anywhere, approach anyone. Every single door I knocked on was not only answered, I was invited inside. It might sound corny, but I will always believe that Linda was with me on that trip.

Twenty years later, I’m still uncomfortable photographing my life at home. I have fewer pictures of my kids than most people I know. But I feel like my experience with Linda taught me how to carry my personal life with me when I’m on the road. All these years later, I still feel Linda beside me.

Alec Soth (b. 1969) is a photographer born and based in Minneapolis, Minnesota. He has published over twenty-five books including Sleeping by the Mississippi (2004), NIAGARA (2006) Broken Manual (2010) and Songbook (2015). Soth has had over fifty solo exhibitions including survey shows organized by Jeu de Paume in Paris (2008), the Walker Art Center in Minnesota (2010) and Media Space in London (2015). Soth has been the recipient of numerous fellowships and awards, including the Guggenheim Fellowship (2013). In 2008, Soth created Little Brown Mushroom, a multi-media enterprise focused on visual storytelling. Soth is represented by Sean Kelly in New York, Weinstein Gallery in Minneapolis, Fraenkel Gallery in San Francisco, LOOCK Galerie in Berlin and is a member of Magnum Photos.

W połowie lat 90. moja żona i ja mieszkaliśmy razem z jej mamą, Lindą. To raczej niespotykane – lubić mieszkać z teściową, ale Linda była najcieplejszą i najbardziej pełną akceptacji osobą, jaką znałem. Autentycznie wszystko we mnie lubiła. Podobały jej się nawet moje obrazy (jeden z nich znajduje się na ścianie za nią).

Ja również kochałem i akceptowałem Lindę, ale miałem problem z pogodzeniem się z diagnozą raka piersi, którą jej postawiono. Patrzę na życie z dystansu – zazwyczaj zza obiektywu aparatu. Zacząłem robić zdjęcia, ale z czasem, poczułem się nie w porządku próbując przekształcić jej bitwę w fotograficzny projekt. Bałem się, że jedynym naturalnym zakończeniem mojej pracy, będzie śmierć. Przestałem ją fotografować.

Pięć lat później, pracowałem nad moim projektem Sleeping by the Mississippi. Zdobyłem duży grant i mój pracodawca pozwolił mi wziąć dwa miesiące wolnego. Właśnie, gdy miałem ruszyć w największą podróż po Mississippi, Linda zaczęła być nieuleczalnie chora. Powiedziała nam, że chciałaby umrzeć w ciepłym miejscu, więc polecieliśmy na Florydę i spędziliśmy tam z nią kolejny miesiąc. 

Po jej śmierci, zostało mi tylko kilka tygodni wolnych od pracy. Czułem się egoistycznie chcąc wykorzystać ten czas na zdjęcia, ale żona powiedziała, że powinienem jechać. To były dla mnie najbardziej magiczne tygodnie w życiu. Byłem nieustraszony. Mogłem pojechać wszędzie. Zwrócić się do każdego. Otwierały się przede mną wszystkie drzwi, do których zapukałem i byłem zawsze zapraszany do środka. Może to zabrzmi ckliwie, ale zawsze będę wierzył, że Linda była ze mną podczas tej podróży.

Dwadzieścia lat później nadal czuję się nieswojo fotografując moje życie domowe. Mam mniej zdjęć moich dzieci niż większość ludzi, których znam. Ale moje doświadczenie z Lindą nauczyło mnie jak zabierać moje życie prywatne w podróż. Wiele lat później, nadal czuję, że Linda jest przy mnie.

Alec Soth (ur. 1969) fotograf, urodzony w Minneapolis, w Minnesocie (USA). Wydał ponad dwadzieścia książek m.in.  Sleeping by the Mississippi (2004), NIAGARA (2006) Broken Manual (2010) and Songbook (2015). Soth miał ponad pięćdziesiąt indywidualnych wystaw wliczając survey shows organizowane przez Jeu de Paume w Paryżu (2008), the Walker Art Center w Minnesocie (2010) i Media Space w Londonie (2015). Zdobył wiele stypendiów i nagród m.in. Stypendium Guggenheim (2013). W 2008 r. stworzył Little Brown Mushroom – firmę multimedialną popularyzującą narrację wizualną. Soth jest reprezentowany przez galerię Sean Kelly w Nowym Jorku, Weinstein Hammons Gallery w Minneapolis, Fraenkel Gallery w San Francisco i LOOCK Galerie w Berlinie. Jest członkiem agencji Magnum Photos.

alecsoth.com
littlebrownmushroom.com