TOP

Joana Toro

Zdjęcie było częścią pierwszego projektu, który zrealizowałam jako niezależna fotografka dokumentalna. Podróżowałam do Puerto Berrio w Kolumbii, ze świadomością, że ciała wielu bezimiennych ludzi pływają teraz w wodach rzeki Magdalena, przez działania ekstremistycznych, prawicowych grup paramilitarnych.

Od dekad mój kraj był w stanie trudnej wojny, a owe grupy zabijały setki ludzi. Ich ciała znikały w miejscach takich jak rzeka Magdalena i Puerto Berio, gdzie mieszkańcy ,,odzyskiwali” te porzucone dusze, nadawali im imiona i urządzali chrześcijańskie pogrzeby.

Na zdjęciu przedstawiciel tych praktyk: Hernan Montoya, El animero – Łowca dusz. Co roku, w listopadzie o północy wzywa dusze z grobów i prowadzi je aby włóczyły się po mieście. Mieszkańcy wierzą, że te zbłąkane dusze będą im służyć lub dokonywać cudów.

Zdjęcie jest dla mnie wyjątkowe, bo symbolizuje kolumbijski realizm magiczny. Było bodźcem do stworzenia projektu Columbia on my mind. Zdjęcie nie weszło ostatecznie do projektu, ale było niezwykle ważne dla mnie, dla zrozumienia przeze mnie o czym chcę opowiedzieć.

Joanna Toro – fotografuje i opowiada historie. Joannę interesują tematy związane z imigracją i tożsamością. Jest fotoreporterką-samoukiem. Lawiruje pomiędzy Nowym Jorkiem a Kolumbią. Jej prace znajdują się w kolekcjach: ai-ap Latin American Photography i EnFoco. Pokazywała prace na wielu międzynarodowych festiwalach: GuatePhoto Guatemala, Just another Festival India Photoville US i Pinyao China. Publikowała m.in. w The New York Times, Wall Street Journal, Smithsonian Magazine. Pierwsza monografia jej prac nosi tytuł Masked. Książka miała premierę na grupowej wystawie w Galería Valenzuela Klenner w Bogocie. Została wyprzedana.

This picture  was part of one of my first works that I realised as independent documentary photographer.  I traveled to Puerto Berrio Colombia knowing that many of John and Jane Doe were floating in the water of the Magdalena River as a result  of the war by extreme paramilitary right army groups in the area of Antioquia.

My country was in a fierce war for decades and paramilitares (extreme right army groups) kill hundreds of people who disappeared in rivers like Magdalena and in places as Puerto Berrio where residents adopt their abandoned souls and give them a name and a Christian burial.

This picture is the representation of that practice: he is Hernan Montoya El animero (The soul Hunter) who every November at midnight summons souls from the graveyard and leads them on a meandering walk though town. Residents believe that these abandoned souls give them favours or miracles. 

This picture is unique for me because it represents the magic realism in Colombia and was an important incentive to make my project Colombia on my mind. The picture was not include in the project but it was important to understand my personal vision.

Joanna Toro – Photographer and storytelling exploring issues of immigration and identity. Joana is a self-taught photojournalist based in New York City and Colombia. She worked as a staff photographer with the major magazines and newspapers in Colombia. In 2011, Joana migrated to the United States to pursue her career as a documentarian and artist. Her work is included in Collections such as ai-ap Latin American Photography, EnFoco and exhibited in international photo festivals: GuatePhoto Guatemala, Just another Festival India Photoville US, and Pinyao China, among others. Her projects have been Published  on The New York Times, Wall Street Journal, Smithsonian Magazine among others. She published her first monograph, Masked (oodee, London, 2014).  Masked was inaugurated with a group exhibition at the Galería Valenzuela Klenner in Bogotá.  Masked is sold out.

www.joanatoro.com