TOP

Jodi Hilton

Jesienią 2014 roku, podróżowałam ze znajomą dziennikarką Cathy Otten, aby poznać jedyną pracującą w szpitalu Zakho psychiatrę – dr. Haitham Abdalrazak. Miesiąc wcześniej, ISIS zaatakowało wioski Jazydów, zabijając mężczyzn, zniewalając kobiety, dzieci i starszych – kurdyjskim siłom obronnym nie udało się ich ochronić. Niektórzy uciekli do Mt. Singar, gdzie pod oblężeniem cierpieli z głodu i pragnienia.

Jazydzi to etniczn-religijna mniejszość zamieszkująca Irak i sąsiadujące państwa. Niektórzy uważają ich za niewiernych i dlatego od zawsze są prześladowani. W 2014 roku, ISIS pojmało wiele kobiet i zmusiło je do przejścia na Islam, a potem sprzedało wojownikom ISIS.

Kiedy dotarłyśmy do Zakho, zobaczyłyśmy szkołę podstawowa zamienioną w obóz dla uchodźców, w którym znajdowały się rodziny 300 tys. przesiedlonych osób.

Wiele z tych osób było głęboko straumatyzowanych przez to co zobaczyli. Zdjęcie przedstawia Dr. Abdalrazak pracującą po godzinach, która stoi przy łóżku dziewczyny w katatonii wraz z jej siostrą. Dziewiętnastoletnia Wanza, nie poruszyła się od tragicznej śmierci jej ojca. Kiedy ojcu Wanzy nie udało się obronić jego rodziny przed ISIS, zawołał ją aby się pożegnać i na jej oczach się zastrzelił.

Pracując jako fotoreporterka, widziałam wiele cierpienia, ale tej historii nigdy nie zapomnę. Reakcja dziewczyny jest reprezentacją wielu cierpień, których codziennie doświadczają niewinni ludzie. To zdjęcie jest niezwykle smutne. Mówi o niemożności pomocy najbliższym w chwilach największego cierpienia.

Jodi Hilton – amerykańska fotografka. Opowiada o migracjach na Bliskim Wschodzie i w Europie od 2010 roku. Historia Dr. Abdalrazak została opublikowana w Al Jazeera. Jej projekt ,,Trapped in Greece” został dofinansowany przez Pulitzer Center on Crisis Reporting.

ENG:

In the fall of 2014, I traveled to with journalist colleague Cathy Otten to meet Zakho hospital’s only psychiatrist, Dr. Haitham Abdalrazak. A month early, ISIS forces attacked Yazidi villages, killing men and capturing women, children and the elderly after Kurdish security forces failed to defend them. Those who could fled to Mt. Singar, where they were under siege and suffered from hunger and thirst.

The Yazidis are an ethno-religious minority present in Iraq and neighboring countries. Considered infidels by some, they have oftentimes been persecuted over their history. Beginning in 2014, ISIS enslaved many women, forcing them to convert to Islam before selling them to ISIS fighters.

When we arrived in Zakho, the elementary school had been transformed into a makeshift refugee camp, full of some of the 300,000 internally displaced families.

Many of them were traumatized by what they saw and experienced. Dr. Abdalrazak was working overtime attending to patients when a family came in, attending to a young catatonic woman. Nineteen year-old Wanza was unresponsive since the death of her father. When her father has failed to defend his family from ISIS, he called his daughter, and in desperation, told her goodbye and shot himself.

I’ve seen my share of suffering in the course of my work, but this case was unforgettable. The reaction of the girl to what she’d experienced represented the numerous cruelties inflicted on such innocent people. I find this frame heartbreaking. To me it highlights the sadness and inability of the women to help their sister overcome her psychological breakdown.

Jodi Hilton is an American photojournalist who has been covering migration in the Middle East and Europe since 2010. The story about Dr. Abdalrazak was published in Al Jazeera. Her 2016 project, “Trapped in Greece,” was funded by the Pulitzer Center on Crisis Reporting.

www.jodihilton.com