TOP

Nazar Furyk

Nazar Furyk

Ordinary life. I do not know if the recipient needs to see these pictures. Sometimes I don’t think so.

The series tells the story of the daily life of young people in the province, full of alcohol and drugs. Days, unidentifiable from one each other, go by unnoticeably. I started to take photos quite a long time ago when I realized that some moments which may seem ordinary to others are important to me. Ordinary life. I do not know if the recipient needs to see these pictures. Sometimes I don’t think so. I am not only an observer of the life that passes by, but also a part of it.

Nazar Furyk – was born in Kolomyia. He graduated from the Kiev College of Construction, Architecture and Design with a degree in architecture and the Siauliai College in Lithuania with a degree in construction. As a photojournalist works with Ukrainian and foreign agencies. Lives in Kiev, Ukraine.

Cykl opowiada o codziennym życiu młodych ludzi na prowincji, pełnym alkoholu i narkotyk.w. Niczym nieróżniące się dni niepostrzeżenie mijają. Zacząłem fotografować dosyć dawno. Zdałem sobie sprawę, że momenty, które mogą się komuś wydawać zwyczajne, dla mnie są ważne. Zwykłe życie. Nie wiem czy odbiorca musi zobaczyć te zdjęcia. Czasem wydaje mi się, że nie. Jestem nie tylko obserwatorem tego mijającego życia, ale też jego uczestnikiem.

Nazar Furyk – urodzony w Kołomyji. Ukończył architekturę na Kiev College of Construction, Architecture and Design i budownictwo na Siauliai College na Litwie. Pracuje jako fotoreporter dla ukraińskich i zagranicznych agencji. Mieszka i pracuje w Kijowie.

instagram.com/nazar_furyk1