TOP

Nazar Furyk

Zdjęcie pochodzi z projektu, w którym próbuję uchwycić hedonistyczne życie młodzieży na ukraińskiej prowincji, Kolomyia. W cyklu zdjęć dokonuję reinterpretacji mojej rodzimej okolicy. Życie toczy się tu na zewnątrz. Natura jest powszechnie obecna, potężna i silna. Siła uosabia również moich bohaterów, którzy są silni i mogą powalić każdego przeciwnika.

Kiedy wyprowadziłem się z Kolomyii i przeprowadziłem do Kijowa, mogłem w końcu poddać analizie miejsce, w którym się wychowałem. W Kolomyii, nie byłem już uczestnikiem życia codziennego, więc mogłem spojrzeć na to miejsce z dystansu. Nie wybrałem tego tematu. Zostałem wybrany. Zorientowałem się, że to mój obowiązek i odpowiedzialność. Nie rozumiałem dlaczego, ale zacząłem fotografować.

Nazar Furyk – urodzony w Kolomyii. Ukończył architekturę na Kiev College of Construction, Architecture and Design i budownictwo na Siauliai College na Litwie. Pracuje jako fotoreporter dla ukraińskich i zagranicznych agencji. Mieszka i pracuje w Kijowie.

This is a picture from my project that captures the hedonistic youth of Ukraine’s province, Kolomyia. The project is a reinterpretation of my area. Life here goes on outside. Nature is present, big and strong there. The strength is also characteristic for my protagonists, who are robust and can overthrow any enemy.

When I moved to Kiev, I was able to analyse both sides. In Kolomyia, I was no longer an active participant of the events. Arriving there from Kiev, I could take the position of an outsider. I did not choose this topic, it chosen me. I’ ve realised this is my burden and my responsibility at the same time. I did not understand what I am doing but I began to shoot.

Nazar Furyk – was born in Kolomyia. He graduated from the Kiev College of Construction, Architecture and Design with a degree in architecture and the Siauliai College in Lithuania with a degree in construction. As a photojournalist works with Ukrainian and foreign agencies. Lives in Kiev, Ukraine.

instagram.com/nazar_furyk1