TOP

The Hidden Photo Talks x Rafał Siderski

Photo: Rafał Siderski

Galeria Propaganda / Prpgnd and The Hidden Photo invite you to the fifth, final meeting of The Hidden Photo Talks series: “The invisibility hat doesn’t exist – about staging in documentary photography”. The lecture will be led by Rafał Siderski.

Henri Cartier-Bresson wanted to have an invisibility hat, but it doesn’t exist. Besides, is Bresson’s approach sufficient to describe the present day? What does documentary photography look like today, and if we include staging in it, will it still be a document? About the development, variations and limitations or possibilities of contemporary photography from the perspective of a broadly understood document.

Rafał Siderski – Photographer, documentalist and portraitist from Bialystok, has lived and worked in Warsaw for ten years. PhD student at the Institute of Creative Photography of the University of Silesia in Opava (Czech Republic). In photography, he is primarily interested in telling real stories. Freelancer, lecturer at the Academy of Photography.

The project was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

Henri Cartier-Bresson chciał mieć czapkę niewidkę, ale ona nie istnieje. Poza tym czy podejście Bressona jest wystarczające do opisania współczesności? Jak wygląda fotografia dokumentalna w dzisiejszych czasach i czy jeśli włączymy w nią inscenizację to wciąż będzie to dokument? O rozwoju, odmianach i ograniczeniach lub możliwościach współczesnej fotografii z szeroko pojętego dokumentu.

Rafał Siderski – Fotograf, dokumentalista i portrecista pochodzący z Białegostoku, od dziesięciu lat mieszka i pracuje w Warszawie. Student studiów doktoranckich Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). W fotografii interesuje go przede wszystkim opowiadanie prawdziwych historii. Wolny strzelec, wykładowca Akademii Fotografii.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.