TOP

The Hidden Photo Talks x Jakub Stanek

Trip to Mars, Photobook by Jakub Stanek.

New cycle is on! The Hidden Photo Talks x Propaganda.

We invite you to our new cycle The Hidden Photo Talks (November-December 2018).

We are starting a cycle of five meetings in Propaganda / Prpgnd. We are hosting five artists who will conduct short lectures/discussions on the hidden aspects of photography.

First guest Jakub Stanek will talk about the process of creating a photobook – building up a visiual narration, material planning and technical aspects. See you there!

Project is co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

Zapraszamy na nasz nowy cykl The Hidden Photo Talks (Listopad-grudzień 2018)

Zaczynamy cykl pięciu spotkań w galerii Propaganda / Prpgnd. Zaprosimy pięciu artystów, którzy przeprowadzą krótkie wykłady/dyskusje na temat ukrytych aspektów fotografii.

Pierwszy gość, Jakub Stanek, opowie o procesie tworzenia fotobooka – budowaniu wizualnej narracji, planowaniu materiału i technicznych aspektach pracy nad książką. Do zobaczenia!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.