TOP

Anargyros Drolapas

Anargyros Drolapas

 They seem to spend their time waiting or moving around the city. 

I have a strong interest in big city’s lonely people that I usually come across during my walks. They seem to spend their time waiting or moving around the city. Sometimes I imagine that they are moving without a specific reason. All locked up in lonely thoughts. Most of the time I sense that those people are carrying a trauma that can be manifested in different forms. Few testify it with external “signs”.

I tend to collect these photos, most of the times for myself. Sometimes those photos can find a place in projects about life in the city because I consider those people to be an integral part of the urban environment.

The majority of them, however, remain hidden. As hidden remain the trauma that every lonely man carries.

Anargyros Drolapas is a self-taught Greek photographer living in Athens, Greece. He studied Physics and IT (University of Athens). He has steadily pursued photography since 2010 and has contributed in various magazines and group exhibitions.

Interesują mnie samotni ludzie, których często mijam podczas spacerów w dużych miastach. Spędzają czas czekając albo przemieszczając się po ulicach. Czasem wyobrażam sobie, że snują się bez konkretnego powodu, zamknięci w swoich samotnych myślach. W większości przypadków, wyczuwam, że doznali traumy, która objawia się w różnych formach. U niektórych świadczą o tym zewnętrzne ,,znaki”.

Kolekcjonuję te zdjęcia, głównie dla siebie. Czasem znajdują się w projektach o życiu w mieście, bo uważam, że ci ludzie są nieodłączną częścią zurbanizowanego krajobrazu.

Jednak większość z tych obrazów pozostaje ukryta. Tak jak owa trauma, którą nosi w sobie każdy samotny człowiek.

Anargyros Drolapas – grecki fotograf samouk, żyjący w Atenach, w Grecji. Studiował fizykę i informatykę na University of Atens. Zaczał fotografować w 2010 roku. Publikował w wielu magazynach i pokazywał prace na wystawach zbiorowych.

adrolapas.com