TOP

Birthe Piontek

Birthe Piontek

The other person who was changing was my mom who had been diagnosed with dementia in the meantime.

I took this photo a number of years ago when I was visiting my parent’s house (my childhood home) in Germany. I moved from Germany to Canada in 2005 but frequently go back to spend time with my family. Living so far away from them and only seeing them occasionally made me want to capture the time I spent with them – especially once my nephew and niece were born and the passing of time became more apparent as they grew and changed so quickly in between visits.

The other person who was changing was my mom who had been diagnosed with dementia in the meantime. I ended up taking photographs every time I came for a visit as a desperate attempt to conserve or slow down time but also to process my feelings around losing my mother and the home I grew up in. Over time the project evolved and what started as unintentional image making turned into a project called Abendlied (eng. evening song) which will be published as a book next year.

This image shows my nephew playing in my parents’ backyard. It is unstaged – I just witnessed his play unfold and grabbed my camera. While it has a bit of the ambiguity I’m always looking for in my images, it ended up not fitting into the final edit because of its’ spontaneous and unstaged nature. All of the later images in the project ended up being more constructed as it was really important to create and express specific emotions around grief, tension, and connection within a family.

Birthe Piontek – Born and raised in Germany, Birthe moved to Canada in 2005 after receiving her MFA from the University of Essen in Communication Design and Photography. Birthe’s art practice explores the relationship between memory and identity, with a special interest in the topic of female identity and its representation in our society. Her main focus is photography but she also utilizes other art forms like installation, assemblage, and collage to investigate to what degree our complex identities can be visualized. Her work has been exhibited internationally, in both solo and group shows, and is featured in many private and public collections such as the Museum of Contemporary Photography in Chicago and the Museum of Applied Arts in Gera, Germany. Birthe’s project The Idea of North won the Critical Mass Book Award 2009 and was published as a monograph in 2011. Her most recent work, Abendlied, received the Edward Burtynsky Grant and will be published next year. Her photographs have appeared in a number of international publications like The New York Times Magazine, Le Monde, Wired and The New Yorker among others.

Zrobiłam to zdjęcie kilka lat temu, gdy odwiedzałam dom rodzinny w Niemczech. W 2005 roku przeprowadziłam się z do Kanady, ale często wracałam żeby spędzić czas z rodziną. Życie z dala od bliskich i tylko okazjonalne wizyty sprawiły, że chciałam zatrzymać czas spędzony z nimi – szczególnie, że w między czasie urodzili się mój bratanek i bratanica i widząc jak szybko dorastają, coraz wyraźniej odczuwałam mijający czas.

Drugą zmieniającą się osobą, była moja mama, u której została zdiagnozowana demencja. Za każdym razem kiedy przyjeżdżałam do domu, robiłam wiele zdjeć żeby zatrzymać czas i poradzić sobie z poczuciem utraty matki i domu, w którym się wychowywałam. Przypadkowe fotografowanie przekształciło się w projekt Abendlied (Wieczorna piosenka), który zostanie wydany w formie książki w przyszłym roku.

Zdjęcie przedstawia mojego siostrzeńca, bawiącego się w ogrodzie rodziców. Nie jest pozowane – po prostu wyjęłam aparat i je zrobiłam. Ma w sobie niejednoznaczność, której zawsze poszukuję w obrazach, ale zdecydowałam się wybrać do projektu, mniej spontaniczne i bardziej pozowane fotografie. Wszystkie późniejsze obrazy starałam się konstruuować tak, żeby oddać emocje związane z smutkiem, napięciami i więzami rodzinnymi.

Birthe Piontek – Urodzona i wychowana w Niemczech. Przeprowadziła się do Kanady w 2005 roku po uzyskaniu tytułu magistra na University of Essen in Communication Design and Photography. Jej twórczość bada relację między pamięcią a tożsamością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiecej tożsamości i jej reprezentacji w społeczeństwie. Zajmuje się głównie fotografią, ale tworzy również instalacje, assamblaże i kolaże, które eksplorują do jakiego stopnia nasze złożone tożsamości mogą zostać zwizualizowane. Wystawiała swoje prace za granicą na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej prace były pokazywane w prywatnych i publicznych kolekcjach min. Museum of Contemporary Photography w Chicago i Museum of Applied Arts w Gerze, w Niemczech. Projektem The Idea of North wygrał Critical Mass Book Award w 2009 roku i został opublikowany w formie monografii w 2011 roku. Jej projekt Abendlied dostał grant Edwarda Butrynskiego i będzie publikowany w formie książki w przyszłym roku. Publikowała min. w The New York Times Magazine, Le Monde, Wired i The New Yorker.

www.birthepiontek.com