TOP

Jasper Bastian

hiddenphoto_jasperbastian

To zdjęcie zostało zrobione niedawno w Dortmundzie, w Niemczech. Nie miało być częścią żadnego konkretnego projektu. W tamtym czasie utknąłem w poszukiwaniach nowych inspiracji. Żeby wyrwać się z zastoju, zacząłem eksperymentować z nowymi metodami wizualnymi, intuicyjnie kolekcjonując i włócząc się po ulicach miasta. Kiedy teraz patrzę na tę fotografię, widzę, że posłużyła mi jako sygnał abym skierował się w nowym kierunku. Kreując kolejną serię zdjęć, odszedłem od klasycznego, prostego stylu dokumentowania i odzwierciedlania rzeczywistości. Poszedłem w stronę fikcyjnej narracji i kreacji wyimaginowanego świata. Zacząłem dogłębniej analizować związek pomiędzy fotografią a rzeczywistością oraz zdolność fotografii do pobudzania i wprowadzania w błąd umysłu widza.

Jasper Bastian (ur. 1989) – niemiecko-amerykański fotograf dokumentalny. Posiada licencjat z fotografii Uniwersytetu Nauk Stosowanych i Sztuki w Dortmundzie. Studiował fotoreportaż w Duńskiej Szkole Mediów i Dziennikarstwa. W swoich najnowszych projektach, takich jak „Przez Rzekę” (2013) oraz „Droga nie Podjęta” (2015-2016) skupia się na efektach podziału granic oraz ich wpływowi na koncepty narodu i społeczności. Bastian był finalistą „Leica Oskar Barnack Newcomer Award” (2014) a także znalazł się pośród finalistów konkursu “30-stu przed 30-tką” Magnum Photos (2015) oraz „PDN Photo Annual” (2016). Jego prace były wystawiane na arenie międzynarodowej, między innymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Finlandii, Serbii i Gruzji.

This photograph was taken not too long ago in Dortmund, Germany. It was not intended to be part of any specific body of work. At the time I was stuck in research for a new project. To break out of my deadlock I tried experimenting with new visual methods, intuitively collecting and wandering through the streets of my city. When I view this photograph now, it served as a signal for me to head in a new direction. For the creation of my next series, I have moved away from a classic, straight documentary depiction of reality towards the creation of a fictional narrative, the creation of an imaginary world. I have begun to investigate more thoroughly the relationship between photography and reality, to investigate a photograph’s ability to irritate, to mislead the viewer’s mind.

Jasper Bastian, b. 1989, is a German-American documentary photographer. He holds a BA in photography from the ‘University of Applied Sciences and Arts, Dortmund’ and studied photojournalism at the ‘Danish School of Media and Journalism’. The focus of his current projects, as seen in ‘Across the River’ (2013) and ‘A Road Not Taken’ (2015-2016), is on the divisional effects of boundaries and their influence on the concepts of nationality and community. Bastian was a finalist of the ‘Leica Oskar Barnack Newcomer Award’ (2014). He was also selected as one of the winners of the ’30 under 30′ competition by Magnum Photos (2015) and the ‘PDN Photo Annual’ (2016). His work has been exhibited internationally throughout Germany, France, UK, Italy, Finland, Serbia and Georgia.

www.jasperbastian.com