TOP

Lucas Sere Peltzer

Lucas Sere Peltzer

W okresie, w którym zrobiłem to zdjęcie zaczynałem rozumieć, że fotografowanie przypadkowych zdarzeń zawsze niesie za sobą obawy. Lęk może być zasilany zarówno przez elementy świadome i nieświadome – można do niego podejść można w sposób retrospektywny lub przewidujący. Oscylacja pomiędzy tymi zmiennymi jest miejscem, w którym chcę się znajdować – wciąż analizując swoje podejście do spraw, problemów i dyskusji współczesnego świata.

Lucas Sere Peltzer – W mojej osobistej podróży przez życie, fotografia zawsze odgrywa aktywną i twórczą rolę. Urodziwszy się w Buenos Aires i będąc z wykształcenia architektem, obecnie pracuję nad kwestiami społecznymi i ekologicznymi wykorzystując fotografię jako główne medium.

The period where this image was shot I was starting to understand that framing fortuitous events can carry an inherent concern, that this concern is fed by conscious and unconscious elements, and that those elements can be approached in a retrospective or prospective way. Oscillating between this variables is where I aim to be, continuously rethinking my position in contemporary issues and discussions.

Lucas Sere Peltzer – In my personal journey through life, photography always has an active and generative role. Born in Buenos Aires and trained as an Architect I’m currently working in social and ecological issues using photography as the main medium.

ialmostcutmyhair.com