TOP
Michał Smandek, Made in Bolivia, Julano, Boliwia, z serii Made in, 2016

Michał Smandek

Projekt Made in opiera się na fotografowaniu napotkanych w trakcie podróży form przestrzennych. Nazywam je rzeźbami abstrakcyjnymi, gdyż ich forma i umiejscowienie nie pozwalają na jednoznaczne określenie ich funkcji. Są tym samym gotowymi dziełami sztuki, które ktoś kiedyś stworzył nie będąc świadomym, że poprzez upływ czasu, specyfikę otoczenia oraz moją obecność zmienią swoje znaczenie i awansują  do zbioru sztuk wizualnych.

Michał Smandek – Urodzony w 1981 roku. Mieszka i pracuje w Katowicach. Zajmuje się współzależnością działań człowieka i natury, modyfikacjami przestrzeni, badaniem i sprawdzaniem właściwości materii. W czasie swych podróży poszukuję miejsc niedostępnych, które stają się tłem dla działań land-artowych. Tworzy rzeźby, instalacje, fotografie. Zawłaszcza na własne potrzeby sytuacje o wysokim współczynniku sztuki. Jego prace opierają się na wnikliwej obserwacji, przyglądaniu się ledwie zauważalnym procesom, świadomości czynionego gestu.

www.michalsmandek.com