TOP

Peter Holliday

Zdjęcie jest częścią cyklu Where the Land Rises. Fotografowana przez kilka miesięcy na początku 2015, seria Where the Land Rises bada złożone powiązania między środowiskiem a ludzkością na nieprzewidywalnym wulkanicznym terenie Heimaey w południowej Islandii. Poprzez wnikanie w temat wybuchu wulkanu Eldfell, który miał miejsce w 1973, na wyspie Heimaey, badam, jak nagłe załamanie symbolicznego porządku istnienia przekształciło zarówno geografię wyspy, jak i zbiorową psychikę ludzi, którzy tam żyją. 

 Peter Holliday – (ur. 1992) szkocki fotograf i artysta plastyk mieszkający w Glasgow. Prace Petera dotyczą symbiotycznego związku między ludźmi, a środowiskiem w którym się znajdują. Poprzez refleksję na temat idei czasu, pamięci i domu, Petera interesuje kulturowe znaczenie topografii, które jest podstawą istnienia ludzkości.

This image is an outtake from my series Where the Land Rises. Photographed over several months in early 2015, my series Where the Land Rises explores the complex interrelations between the environment and mankind against the unpredictable volcanic terrain of Heimaey in southern Iceland. By investigating the 1973 eruption of Eldfell on the island of Heimaey, I examine how this sudden trauma to the symbolic order of existence transformed both the island’s geography and the collective psyche of the people who live there.

 Peter Holliday – (b. 1992) is a Scottish photographer and visual artist based in Glasgow. Peter’s work considers the symbiotic relationship humans share with the environments we find ourselves in. Reflecting on ideas of time, memory, and home, Peter is interested in investigating the cultural significance of the topographies that underpin humanity’s existence.