TOP

The Hidden Photo Talks x Tymon Nogalski

The Hidden Photo and Propaganda invite you to a second meeting of the new cycle The Hidden Photo Talks. Guest: Tymon Nogalski.

The meeting will consist of two parts: a lecture and a workshop for participants.

The lecture will bring closer the subject of the constructed photography and creating an image on a micro and macro scale. We will consider the key for the final quality of the pre-production phase, preceding each major project. We will talk about concept, resaerch, material tests and organisation of the set.

We will discuss ideas, the pronunciation of objects and the role of a man during the exercise. The workshop will focus on the design of the photo and the subsequent implementation of the assumptions with the help of the camera. We will design two images: still life or installation in space and composition of the landscape with people. The meeting will be led by Tymon Nogalski.

Tymon Nogalski – born in 1988 in Toruń, Poland, he lives and works in Warszawa. A graduate in photography and intermedia from the University of Fine Arts in Poznań. In 2014, he received his MA diploma from Mirosław Bałka’s Studio of Spatial Activities at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Nogalski is a photographer and video artist. His works have been presented at exhibitions in Poland and abroad at Month of Photography 2014, Minsk; Komuna Warszawa, Warsaw; Nowy Teatr, Warsaw; Inauguration of the European Capital of Culture 2014, Umea; Arsenał Gallery, Poznań, MOCAK, Krakow.

Project was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. 

Spotkanie będzie się składało z dwóch części: wykładu i ćwiczenia dla uczestników.

Wykład przybliży tematykę fotografii skonstruowanej i tworzenia obrazu w skali mikro i makro. Zastanowimy się nad kluczową dla jakości ostatecznego efektu fazą preprodukcji, poprzedzającą każdy większy projekt. Porozmawiamy o koncepcji, reaserchu, próbach materiałowych i organizacji planu zdjęciowego.

O pomysłach, wymowie przedmiotów i roli człowieka podyskutujemy w trakcie ćwiczenia. Tematem ćwiczenia będzie praca nad projektowaniem zdjęcia i późniejsze realizowanie założeń za pomocą aparatu. Zaprojektujemy dwa obrazy: martwą naturę lub instalację w przestrzeni i kompozycję pejzażu z udziałem ludzi. Spotkanie poprowadzi Tymon Nogalski.

Tymon Nogalski – ur. w 1988 r. w Toruniu. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent studiów na kierunkach fotografia i intermedia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2014r. otrzymał dyplom magistra Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. Nogalski jest fotografem i twórcą wideo. Swoją twórczość prezentował na wystawach w Polsce i za granicą, w tym m.in.: w ramach Miesiąca Fotografii, Mińsk (2014); w Komunie//Warszawa, Warszawa; Nowym Teatrze, Warszawa; podczas otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury (2014), Umea; w Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań; w MOCAKu, Kraków.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.