TOP

About

About

At The Hidden Photo our goal is to create a unique photo gallery of works which have never been displayed before. We ask photographers to share one photo with us, which for some reason is important to them.The photograph can be a single piece from your private collection or a part of a bigger project. Maybe it was meant to be a starting piece for a collection, which was never finished? Or it gave inspiration to create a completely different project? Maybe it simply didn’t make the cut, but is unique for another reason. We want to tell the story of each of these photographs. In what circumstances was it taken? Why is it unique? Why didn’t it make the cut?

W The Hidden Photo tworzymy unikalną galerię zdjęć, które nigdy wcześniej nie były prezentowane. Prosimy fotografów aby dzielili się z nami jednym zdjęciem, które jest dla nich z jakiegoś powodu ważne. Fotografia może być pojedynczą migawką z prywatnej kolekcji lub częścią większego projektu. Może była początkiem cyklu, który nie został ukończony? Może to zdjęcie stanowiło inspirację do stworzenia zupełnie innego projektu? Może nie pasowało do pozostałych, a jest wyjątkowe.Chcemy opowiedzieć historię każdej fotografii. W jakich okolicznościach została zrobiona? Z jakiego powodu jest wyjątkowa? Dlaczego nie weszła do projektu?