TOP

Yuri Mechitov

Yuri Mechitov

The picture was shot in autumn 1983 during shootings of the Parajanov’s film The Legend of Surami fortress.

The picture was shot in autumn 1983 during shootings of the Parajanov’s film The Legend of Surami fortress. I was working as a photographer on this film. The boys hold props in their hands. Looking at them I noticed a dog running from the left side and managed somehow to push a button. In camera viewfinder, I saw dog’s head entering the frame but after developing the film it appeared that only the back part of the dog was recorded. I never had the chance to display this picture properly and it’s worth it.

Yuri Mechitov was born on May 10, 1950, in Tbilisi, Georgia. He began to photograph when he was 8 years old. But he started to think about photography seriously much later. His first exhibition was displayed in 1979, in Tbilisi. He started to work mainly in the documentary genre. His artistic guides who influenced his work were two very different people: an artist Mark Polyakov, who lives and works in NY, and a director Sergey Parajanov, who rests in peace, in Yerevan, Armenia.

Zdjęcie zostało zrobione podczas kręcenia filmu Siergieja Paradżanowa Legenda o Twierdzy Suramskiej, jesienią 1983 roku . Pracowałem jako fotograf przy tym filmie. Chłopcy trzymają w rękach rekwizyty. Patrząc na nich, zauważyłem psa, biegnącego z lewej strony i udało mi się nacisnąć spust migawki. W obiektywie widziałem, jak głowa psa pojawia się w kadrze, ale po wywołaniu filmu okazało się, że uchwyciłem tylko tylną część psa. Nigdy wcześniej nie miałem okazji pokazać tego zdjęcia, a jest tego warte.

Yuri Mechitov urodził się 10 maja 1950 roku w Tbilisi, w Gruzji. Zaczął robić zdjęcia, gdy miał 8 lat. Ale dopiero później zaczął myśleć poważnie o fotografii. Jego pierwsza wystawa miała miejsce w 1979 roku w Tbilisi. Pracował wtedy głównie jako fotograf dokumentalny. Jego przewodnicy artystyczni, którzy mieli wpływ na jego twórczość to dwie bardzo różne osoby: artysta Mark Polyakov, który obecnie mieszka i pracuje w Nowym Jorku oraz reżyser Siergiej Paradżanow, który spoczywa w pokoju, w Erewaniu, w Armenii.

www.mechitov.net