TOP

Clarisse d’Arcimoles

Forget Nostalgia to projekt, w którym wyobrażam sobie, jak moje fotograficzne życie wyglądałoby sto lat temu w lokalnym studiu fotograficznym. Skupiam swoją uwagę na tym rozdziale w historii auto-prezentacji, w którym ludzie stroili się i pozowali do portretów w taki sposób, aby przyszłe pokolenia mogły obejrzeć ich od najlepszej strony.

Robiąc sobie zdjęcia w kalejdoskopie zmieniających się stylów, kreując tła i pozując w wiktoriańskim stroju, odtworzyłam sceny z pocztówek i ponownie je odegrałam.

To zdjęcie nie trafiło do finalnego zbioru, pomimo tego, że było najbardziej angażujące czasowo i wymagało najbardziej technicznie skomplikowanego tła. Było tak duże i zajęło nam tyle czasu do zbudowania i upewnienia się, że wygląda tak jak powinno, że w momencie, w którym robiliśmy zdjęcia światła już praktycznie nie było. Patrząc na nie ponownie z perspektywy czasu, coraz bardziej mi się podoba i wydaje mi się szczególnie intrygujące. Poprzez widoczną pewność siebie przed aparatem, zdjęciu udało się uchwycić tajemnicę ówczesnego stylu portretowania, specyficznego powszechnego pragnienia bycia zapamiętanym wiek później.

Clarisse d’Arcimoles – performance stanowi centralny punkt prac wschodzącej francuskiej fotografki Clarisse d’Arcimoles (ur. 1986). Mieszkając w Londynie, studiowała scenografię w Central Saint Martins a następnie ukończyła podyplomowy kurs fotografii. Jej prace łączą te dwie dziedziny. Zafascynowana ideą cofania się w czasie, i potęgą fotografii w tworzeniu namacalnych wspomnień, prace Clarisse czerpią z trwałych relacji, poczucia miejsca i historii. Od inscenizowanych osobistych migawek do anonimowych fotograficznych portretów, Clarisse czerpie satysfakcję z życia wewnątrz fikcji, którą kreuje. Przez lata, prace Clarisse d’Acrimoles’ były odbierane entuzjastycznie. Miała wystawy i była nagradzana zarówno w Wielkiej Brytanii jak i za granicą. Jej ostatnia solowa wystawa o tytule Forgotten Tale miała miejsce latem 2016 w Photographers’ Gallery w Londynie. Najnowsze wystawy to między innymi Rise and Fall, Concrete and Glass (2010), Newspeak: British Art Now, Saatchi Gallery, London and Adelaide (2011), Forget Nostalgia (2013) Breese little, Women Artists Woman collector, Lloyds club (2014).

Clarisse d’Arcimoles jest jedną z 35 fotografów i fotografek reprezentowanych przez The Photographer’s Gallery.

Forget Nostalgia is a photographic project in which I am imagining what my photographic life at the local photographer’s studio would have been a century ago. I focus my attention on this chapter in history of self-presentation when people have dressed and posed for their portraits so that future generations can see them in their best.

Photographing myself in a parade of shifting styles, re-creating scenic backdrops and posing in Victorian costume, I have re-staged postcard scenes and re-enacted them.

This photograph didn’t make the cut even if it was probably the most time consuming and technical backdrop to create, it was so big and it took us so long to install it and make it look right that by the time we took the picture the light was nearly completely gone. Looking at it again with some distance, I like it more and find it particularly intriguing. Self-assured in front of the camera, this photograph actually did manage to catch the mystery of those fragments of popular and creative portraiture, experiencing the common desire of being remembered a century later.

Clarisse d’Arcimoles – Performance is at the heart of emerging French photographer Clarisse d’Arcimoles’ (b. 1986) work. Based in London she studied Set Design for Performance at Central Saint Martins followed by a Postgraduate course in photography, her work combines these two interests. Fascinated by the idea of going back in time, and photography’s strength to make memories tangible, Clarisse’s’ work derives from sustained relationships, sense of place and history. From re-staging personal snapshots to anonymous photographic portraits, Clarisse takes satisfaction living within the fiction she is creating. Throughout the years, Clarisse d’Arcimoles’ work has been enthusiastically received with exhibitions and awards in the UK and internationally. Her last solo show Forgotten Tale took place at the Photographers’ Gallery in summer 2016. Recent exhibitions include Rise and Fall, Concrete and Glass (2010), Newspeak: British Art Now, Saatchi Gallery, London and Adelaide (2011), Forget Nostalgia (2013) Breese little, Women Artists Woman collector, Lloyds club (2014).

Clarisse d’Arcimoles is one of the 35 photographers represented by The Photographer’s Gallery.

www.clarisse-darcimoles.com