TOP

Allison Hess

Uczestniczka Valley Lodge Trail Ride przejeżdża przez wiadukt, w pobliżu mojego rodzinnego miasta Fulshear, w Teksasie. W ciągu jednego tygodnia każdego roku członkowie Valley Lodge Trail Ride pokonują ponad 40 mil konno i na wozach do centrum Houston w Teksasie, na doroczne targi Houston Livestock Show and Rodeo. Robią to, aby uczcić historię mojego rodzinnego miasta, które kiedyś było wspólnotą rolniczą.

Kiedy byłam młoda, moje rodzinne miasto Fulshear w Teksasie liczyło około 700 osób. W ciągu dekady liczba ta wzrosła do ponad 8000. Społeczność przemieniła się z historycznie rolniczego obszaru na bardziej podmiejski. Czułam, że część kultury mojej społeczności została zapomniana. Ta fotografia jest dla mnie ważna, ponieważ reprezentuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – niezależnie od tego czy ten obszar stanie się kolejnym przedmieściem jednego z największych miast Stanów Zjednoczonych, czy też zachowa swoje małomiasteczkowe cechy, tak charakterystyczne dla mojej społeczności.

Allison Hess – Pierwotnie z małego miasteczka na zachód od Houston, w Teksasie. Zainteresowanie fotografią odziedziczyła po dziadku, który przechowywał szczegółowy notatnik fotografii z całego życia. Było dla niej niezwykłe, że życie osoby mogło być opowiadane jako historia poprzez zdjęcia, a nie słowa.

Zainteresowała się reportażem podczas studiów na Uniwersytecie Nebraska-Lincoln. Ma nadzieję, że jej zdjęcia będą łączyć ludzi.

A member of the Valley Lodge Trail Ride rides over a highway overpass, near my hometown of Fulshear, Texas. Over the course of one week every year, these members ride more than 40 miles by horse and wagon to downtown Houston, Texas for the annual Houston Livestock Show and Rodeo. They do this to celebrate the history of my hometown area, what used to be predominantly an agricultural community.

When I was young, my hometown of Fulshear, Texas had a population of about 700 individuals. Over the course of decade, this number increased now to more than 8,000. My community has shifted from a historically agricultural area to more of a suburban one. As a result, I felt that some of my community’s culture had been lost. This photograph is important to me because it represents the past, present and future — whether the area will become another suburb of one of the United States’ largest cities, or retain their small-town qualities— of my community.

Allison Hess – Originally from a small town west of Houston, Texas, my interest in photography stems from my grandfather, who kept a detailed scrapbook of photographs from his entire life. This is what sparked my interest in that a person’s life was able to be told as a story through photos, rather than words. 

I became interested in photojournalism while attending the University of Nebraska-Lincoln. Through the photos that I produce, I hope that people find what they might have in common with others, rather than what might set us apart.    

allisonhessphoto.com