TOP

Griselda San Martin

Zdjęcie jest dla mnie ważne, bo to pierwszy portret Fatimy i jej córki Nahomi, który wykonałam. To pierwsza muzułmańsko-meksykańska rodzina, którą spotkałam w Tijuanie, w Meksyku, tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Fatima wprowadziła mnie w muzułmańską społeczność w okolicy i wtedy zdecydowałam o stworzeniu cyklu Musulmana: Muslim Women in Mexico. Projekt opowiada o Muzułmankach urodzonych w Meksyku, które muszą pogodzić dwie mocno odrębne i często wykluczające się kultury, tożsamości i społeczne realia, jak również meksykańskie tradycje, zwyczaje i nową wiarę – Islam.

Griselda San Martin – hiszpańska fotografka i fotoreporterka mieszkająca w Nowym Jorku i w Tijuanie, w Meksyku. W czerwcu 2015 roku ukończyła program fotografii dokumentalnej na ICP w Nowym Jorku. Pracę magisterską obroniła na kierunku dziennikarstwo, na University of Colorado w 2013 roku.

Przez ostatnie cztery lata dokumentuje granicę Stany Zjednoczone-Meksyk. Większość czasu spędza w Tijuanie. Poznaje społeczność, która padła ofiarą meksykańskich wojen narkotykowych, biedy, przestępstw i okrucieństw. Pochłaniają ją tematy dotyczące imigracji, deportacji, nierówności społecznych i naruszania praw człowieka. Obecnie skupia się na hiszpańskich społecznościach w Stanach Zjednoczonych. Zajmują ją efekty pogłębiającej się ksenofobii, polityczno-społecznych nastrojów w mniejszościach takich jak imigranci.

Jej prace skupiają się na sprawach międzynarodowych – koncepcjach tożsamości i przynależności społecznej. Chce opowiadać historie, które przekraczają granice i kultury i podważają powszechne przekazy medialne.

Publikowała zdjęcia m.in. w The New York Times Lens Blog, The Huffington Post and Foto Evidence (Stany Zjednoczone), Capture Magazine (Australia),  El País and Revista 5W (Hiszpania) and Animal Político (Meksyk) i wielu innych.

This image is important to me as it is one of the first photos I took of Fatima and her daughter Nahomi, one of the first Muslim Mexican families I met in Tijuana, Mexico, just across the border from the United States. Fatima introduced me to the Muslim community in the area when I decided to start my long term project Musulmana: Muslim Women in Mexico. The project focuses on Mexican-born Muslim women who have to navigate two distinct and oftentimes conflicting cultures, identities and social realities; their Mexican traditions and customs and their Islamic adopted faith.

Griselda San Martin is a Spanish documentary photographer and visual journalist based in New York City and Tijuana, Mexico. In June 2015 she graduated from the Documentary photography program at the ICP in New York and also holds an an M.A. in Journalism from the University of Colorado (2013).

For the past four years she has been documenting the U.S.- Mexico border, staying most of the time in Tijuana, a community that has been a victim of Mexico’s drug war and has been plagued by poverty, crime and violence. Her long term projects delve into issues of immigration, deportation, inequality and human rights violations. She is currently focusing on the Hispanic community in the United States, exploring the effects of the rising xenophobic political and social climate in vulnerable minorities such as the undocumented immigrants.

Her work explores transnational issues and focuses on concepts of identity and belonging. She is interested in in-depth stories that transcend borders and cultures and challenge popular assumptions and dominant media discourses.

Her work has appeared in publications such as The New York Times Lens Blog, The Huffington Post and FotoEvidence in the United States, Capture Magazine in Australia, El País and Revista 5W in Spain and Animal Político in Mexico, among others.

www.griseldasanmartin.com